Konkurso „Vanduo man svarbus“ dalyvių ketureiliai ir nugalėtojai!

vandens konkursas

DĖKOJAME VISIEMS DALYVAVUSIEMS!

Saugokime, tausokime ir vertinkime didžiulį turtą – VANDENĮ!

NUGALĖTOJAI:

I VIETA – Justina Šafronaitė

II VIETA – Elena Stančikienė

III VIETA – Deimantė Dociutė

Donata Markulė
Tyras, skaidrus, reikalingas
Kiekvienam jis mums naudingas
Vardas jo yra VANDUO

Formulė juk H2O.

Nuo jo skleidžiasi gėlė
Ir žaliuoja palaukė.
Jis kasdien mane gaivina,

Veidą šypsena dabina.

Čiurlena, lašnoja, bėga ir kapsi
Jo, kur pažvelgsi gamtoj, visur rasi.
Jis mūs gyvybė ir sveikata.

Vanduo juk naudingas bus visada.

Justinas Kvietelaitis
Jei jautiesi negerai,
Nuovargis kankina.
O kad būtų viskas atvirkščiai

Vandenėlį tyrą gerki tu reguliariai.

Lina Labanauskienė
Tyras, tyras vandenėlis
Tarsi ašara skaidrus
Jeigu gersi jį kasdiena

Būsi sveikas ir stiprus.

Skaidriam vandens lašelyje
Gyvenimo tiesa.
Užterštas jis negali

Apsaugoti tave.

Išgerk kasdiena 2 litrus
Ir būsi sveikas ir stiprus.
Tačiau sveikatą jis atnešti gali

Tik būdamas skaidrus lašelis.

Asta Araminaite
Geria vandenį žolė, antilopė ir pelė…
Myli vandenį vaikučiai – tie vaikučiai, tie švaručiai…
Vandenėlis pats geriausias, vandenėlis nuostabiausias,

Mūsų kūnui jis geriausias.

L/D „Žvaigždutė“ grupė „Giliukai“ ir auklėtoja Daiva Malčiaukienė
Bėga tyras vandenėlis
Ir gaivina mus visus,
Geria jį kiekvienas vaikas,

Žino, kad jis sveikas bus.

Vandenėli, vandenėli
Tau dėkingi esam mes.
Kad mus girdai ir prausi,

Esam mes linksmi visi.

Laura Jonaitytė, 2A klasė, Radviliškio Vaižganto gimnazija
Jei mažas lašelis būtų sekundė,
O gyvenimas – tekanti upės vaga,
Tai kiekvienas iš mūsų vis grimztų ir grimztų

Į banguotas, grėsmingas būties marias.

Aistė Gadliauskaitė, 2A klasė, Radviliškio Vaižganto gimnazija
Vandens lašely atsispindės svajonės mano
Ir nuriedės tavo veidu lyg ašara.
Vandens lašely atsispindės svajonės tavo,

O susijungusios pavirs į pasaką.

Milda Urbonavičiūtė, 2A klasė, Radviliškio Vaižganto gimnazija
Apsiniaukęs vanduo
Užpustė dramatiškus
Opalų norus –
Plaukiančios lietaus ašaros

Sustingo į šerkšną.

Vandens lašai lyg
Perlų vėriniai –
Jie byra į grindis

Nepaprastai grakščiai.

Jie nuskalauja mano pilką veidą

Srovė mane į gilumą nuneš.

Deimantė Dociutė, 2A klasė
Tik vieno lašelio ant rankų,
Vieno prie lūpų, dar vieno – ant liežuvio galiuko.
Tiek nedaug mažų smulkmenėlių,

Kad galėtum akis atmerkti iš naujo.

Aš iš vandens, Tu – iš vandens.
Mes visi kaip broliai sudaryti iš vandens.
Lietus – mano pusbrolis, o upė – teta,

Bet svarbiausia tai Žemė – mama.

Nida Urbonavičienė, mokytoja
Jei išeitum ir čiurlenimą išsineštumei,
Ąsočio tuščio skambesys  varpais aidėtų vėjy,
Kai sudžiūvusios Žemės lūpos

Paskutinįkart vertųsi Dangui.

Pakalniškių pagr. m-kla, 5 klasės mokiniai
Vanduo- gyvybė, atgimimas,
Vanduo- gamtos versmė.
Tai ežerai, upeliai-

Visur vanduo, vanduo, vanduo…

Vanduo palaistys sunykusią  žolelę,
Vanduo pagirdys ištroškusį žirgelį.
Vanduo nuplaus pavargusią širdelę,

Vanduo palaimins užgimusį daigelį.

Vanduo suteiks palaimos mus visiems-

Visiems mažiems ir dideliems.

 

A. Valienė
Vanduo gėlas ir švarus
Žmogui jis labai svarbus.
Naudokim jį visi

Būsim švarūs ir sveiki.

Mano batai o-ho-ho
Nepraleidžia H2O,
Bet vanduo labai svarbus,
Gerkim jį visus metus.

Būt gerai po du litrus.

L. Ščeponavičienė
Vandenėlį aš myliu
Ir kas dieną jį geriu.
Jis suteikia man jėgų,

Atgimimą aš jaučiu.

Justina Šafronaitė, Pakalniškių pagr. m-kla
Nuostabus šaltinio vandens skonis.
Ar jo skonį palikuonys bepajus?
Neterškime vandens, mielieji žmonės,

Supraskite – vanduo visiems svarbus.

Deimantė Frolovaitė, Pakalniškių pagr. m-kla
Lašeliai tyro vandens
Į palangę tyliai barbens.
Mažais žingsniukais prabėgs

Laikas tyliosios nakties.

Lašeliai gaivaus lietaus
Dangų ir žemę nupraus.
Mažais upeliukais srovens –

Gyvybei reikia vandens.

Elena Stančikienė
Tu – rasos lašelyj, jūroj, vandenyne…
Tu pagirdai žmogų ir atgaivini.
VANDENĖLI tyras, tu – planetos kraujas,-

Be tavęs išnyktų ŽEMĖ nemari.

Karolina Jasaitytė, Gražinos pagr. m-kla, 7 klasė
Vanduo mane budina.
Vanduo mane žvalina.
Vanduo mane migdo nakčiai saldžiai.

Vanduo mane kelia rytą anksti, nes jis man be galo svarbus.

Geriu vandenį rytą kiekvieną.
Geriu naktį vandenį tyrą.
Geriu vandenį dieną kiekvieną.

Ir gersiu jį visą dieną…

Audronė Nejienė
Vandenėlį aš geriu
Troškulėlį malšinu.
Vendenėlio atsigersiu

Ir labai sveikai gyvensiu.

Nojus Jokūbaitis, Gražinos m-kla, 9 metai
Vandenėli tyras,
Koks tu mums brangus!
Mylimai gimtinei

Tu esi svarbus!

Pūkšt į vandenį Nojukas
Nardo, taškosi saulutėj
Jis matyt kasdien čia prausias

Švarios kojos, švarios ausys.