Civilinės saugos stalo pratybos „Vaikų apsinuodijimas maistu lopšelyje – darželyje“

Birželio mėn. 2 d. Šeduvos lopšelyje-darželyje  diskusijų forma buvo organizuojamos civilinės saugos stalo pratybos „Vaikų apsinuodijimas maistu vaikų lopšelyje-darželyje“. Stalo pratybų vadovas lopšelio-darželio direktorė Daiva Staškūnienė paskelbusi pratybų pradžią, priminė dalyviams pratybų tikslus: tobulinti lopšelio-darželio darbuotojų pasirengimą susidarius ekstremaliai situacijai ir įvertinti lopšelio-darželio darbuotojų elgesį ir veiksmus, supažindino su pratybų taisyklėmis. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė Rita Tamošiūnaitė vaizdžiai pristatė situaciją  nuotraukomis, filmuota medžiaga. Nagrinėjamu klausimu  išklausėme kiekvieno dalyvio nuomonę. Lopšelio-darželio bendruomenė  dalyvaudama Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“ dar karta prisiminė saugaus eismo taisykles, kaip turi elgtis vaikai ir pedagogai, jei  į lopšelį- darželį atvyksta greitosios pagalbos automobilis. Stalo pratybų metu iškeltiems uždaviniams lopšelio-darželio bendruomenės veiksmai ekstremalioje situacijoje ir bendravimo ir bendradarbiavimo su kitomis tarnybomis buvo pasiruošta gerai, darbuotojai gebėjo tinkamai reaguoti į esančią ekstremalią situaciją ir tarpusavio veiksmus.

VSPS, dietistė Rita Tamošiūnaitė