Startuoja projektas „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“

Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenė parengė paraišką Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos projektui „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“ bendruomenių susivienijimo grupėje, kurią vienija 4 bendruomenes.  Šiais metais projektą vykdysime kartu su asociacija „Meistrų klubas“, Šeduvos globos namais, o projektą koordinuos „Vėriškių bendruomenė“. Tai sklandus ir gražus bendradarbiavimo pavyzdys vardan bendro tikslo – aktyviai rūpintis eismo saugumu, organizuojant įvairius švietėjiško pobūdžio renginius.

Gegužės mėn. 8 d. Šeduvos lopšelyje-darželyje vyko projekto pristatymas bendruomenei. Direktorė Daiva Staškūnienė visus  supažindino su parengto projekto renginiais. Planuojant  renginius buvo  orientuotasi į atmintinas dienas, susijusias su saugiu eismu.  Pagrindinė projekto tema – bendruomenės narių Kelių eismo taisyklių mokymas, eismo kultūros, saugaus ir atsakingo elgesio kelyje ugdymas, eismo požiūriu saugios bendruomenės gyvenamosios aplinkos kūrimas. Projekto personažas KATINAS  kvietė aktyviai dalyvauti visuose artimiausiuose organizuojamuose renginiuose, skatino kviesti  savo kaimynus, giminaičius, pažįstamus. Šiandien mums visiems yra ši tema aktuali, tad šiuo projektu sieksime skatinti bendruomenės narius saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją apie bendruomenėse vykdomą saugaus eismo veiklą. Manome,  kad dalyvaudami konkurse padarysite daug gerų darbų, surengsite naudingų saugaus eismo renginių ir taip aktyviai prisidėsite prie eismo kultūros ugdymo ir didesnio eismo saugumo Lietuvos keliuose.

Renginio pabaigoje projekto personažas KATINAS pakvietė visus bendrai nuotraukai, kurią pavadino „STOP kadras“.