Integruota kultūrinė – pažintinė išvyka į gamtą „Mes džiaugiamės gamta“ 2017-03-02

Šiltą ir saulėtą kovo 2 dieną  5, 7 klasių mokiniai kartu su auklėtojomis ir Radviliškio rajono visuomenės sveikatos stiprinimo specialistu Žygimantu Žiauriu bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaiva Kaklauskienė dalyvavo integruotoje kultūrinėje – pažintinėje veikloje – išvykoje į gamtą „Mes džiaugiamės gamta“. Visi išvykos dalyviai priėmė sveikatos stiprinimo specialisto Žygimanto pasiūlytą iššūkį – išmokti šiaurietiško ėjimo su lazdomis technikos ir šią fizinio aktyvumo veiklą suderinti su pažintine veikla apie Sidabravo kraštą.

Visiems labai patiko, nes noras išbandyti save  nugalėjo nerimą, nes maršrutą pasirinkome ilgą, bet įdomų. Lietuvių kalbos (mokyt. Violeta Daubarienė), istorijos (mokyt. Egidijus Jocius), gamtos ir žmogaus, biologijos (mokyt. Janina Morkevičienė), technologijų (mokyt. Diana Masiliūnienė), muzikos ir tikybos (mokyt. Eugenijus Janeliūnas), dailės (mokyt. Toma Matulevičienė), kūno kultūros ir žmogaus saugos (mokyt. Vita Masėnienė) dalykų mokytojai mokiniams tą dieną skyrė kūrybines užduotis: veiksmažodinėmis formomis apibūdinti patirtus įspūdžius gamtoje, surinkti gamtinę medžiagą, atpažinti bundančios gamtos medžius ir juos nufotografuoti, įsiklausyti ir išgirsti gamtoje išgirstus garsus ir juos apibūdinti, susipažinti su Sidabravo miestelio istorija, kultūriniais paminklais, architektūros stiliais, rasti kapinėse seniausią kapavietę…

Turiningai, sveikai ir saugiai įveiktas 14 km 200 m atstumas šiaurietišku ėjimu su lazdomis ir galimybė praturtinti žinias apie Sidabravo kraštą įkvėpė tiek mokinius, tiek mokytojus naujoms idėjoms ir veikloms.

Kūno kultūros mokytoja Vita Masėnienė