Menu Close

Istorija

,,Esama kūno ligų, esama ir gyvensenos ligų…”
                                                                                              Demokritas

Radviliškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, 2008 metais rugsėjo 25 dieną priėmė sprendimą įsteigti Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biurą (toliau tekste – Biuras), kurio tikslas – rūpintis Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Biuras pradėjo vykdyti savo veiklą nuo 2009 metų sausio 13 d. V. Kudirkos g. 3a, Radviliškyje. Pirmieji Biuro darbuotojai buvo tik penki: direktorė, trys visuomenės sveikatos specialistai ir vyriausioji buhalterė. Tų pačių metų pavasarį, gegužės mėnesį, biuras persikėlė į prieš tai buvusios Jaunimo mokyklos patalpas Radvilų gatvėje Nr. 17, kuriose buvo atliktas remontas ir patalpos pritaikytos biuro veiklai.

2010 metais Radviliškio rajono savivaldybės taryba nutarė padidinti etatų skaičių. Rajono mokyklose dirbančios visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, prieš tai priklausiusios Radviliškio rajono Pirminės sveikatos priežiūros centrui, pradėjo dirbti  Biure. Kolektyvą papildė 14 naujų darbuotojų. Po metų, 2011 metais, ikimokyklinėse įstaigose dirbančios bendrosios praktikos slaugytojos taip pat papildė Biuro darbuotojų skaičių, jų pareigybės buvo pakeistos į ikimokyklinių įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistes, dietistes. Išsiplėtus etatinei struktūrai, Biure pradėjo dirbti vyriausioji finansininkė, o kiek vėliau ir vyresnioji specialistė-referentė. Įstaigoje jau dirbo 24 darbuotojai. Biuro darbų apimtis išsiplėtė, rajono ugdymo įstaigose pagausėjo renginių, akcijų, įvairiausių užsiėmimų, susijusių su sveikatos išsaugojimu bei stiprinimu.

Nuo pat įstaigos įsikūrimo vadovavusiai direktorei nutarus savo jėgas išbandyti asmens sveikatos priežiūros srityje, 2013 m. liepos mėnesį Biuras sulaukė naujos direktorės.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą