Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimo Radviliškio rajono mokyklose rezultatai

Mokyklos aplinkoje vaikas praleidžia didžiąją dalį savo dienos, todėl labai svarbu, kad ji būtų saugi.  Pagal Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2015-01-28 raštą Nr. S-2015-498 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimo mokyklose“, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras atliko Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimą (aplinkos testus) Radviliškio rajono ugdymo įstaigose. Tyrimo tikslas – ištirti Radviliškio rajono mokyklų aplinkas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų paplitimo jų aplinkose. Aplinkos testai – metodas, kurio pagalba galima aptikti narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakus aplinkoje. Tokios narkotinės medžiagos kaip susmulkintos kanapių dalys, heroino, kokaino, amfetamino milteliai pagal savo kilmę ir formą, išorės požymius yra birios,  lengvai pasiskleidžiančios aplinkoje, todėl šių medžiagų mikrodalelės gali patekti ant įvairių objektų paviršių.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro organizuotame tyrime dalyvauti sutiko visos Radviliškio rajone esančios ugdymo įstaigos. Iš jų buvo atrinkta 10 mokyklų: visos miesto mokyklos ir 5 didžiosios rajono mokyklos. Tyrimui atlikti naudoti narkotinių medžiagų paieškos testai „PenTest D4D”. Šiais testais galima aptikti 11 narkotinių medžiagų, tokių kaip kanapės, PCP, LSD ir kt. Iš viso mokyklų aplinkoms ištirti buvo panaudota 300 testų.

Vertinant aplinką, mėginiai buvo imami vietose, kur dažniausiai būriuojasi mokiniai: rūbinių, persirengimo kambarių, tualetų, skaityklų, valgyklų, koridorių, kabinetų, bibliotekų patalpų paviršių ir daiktų (durų rankenų, palangių, stalų, kėdžių, laiptų turėklų, kompiuterių, rūbų kabyklų, sienų ir t.t.).

Tyrimo rezultatai

Tyrimo rezultatai parodė, kad iš 10 tirtų mokyklų 3-jose mokyklose buvo aptikta narkotikų pėdsakų, o tai beveik trečdalis tirtų Radviliškio rajono mokyklų (1 pav.).

1 pav. Mokyklų pasiskirstymas pagal narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų radimą (proc.).

Lyginant miesto ir rajono mokyklas, narkotinių ir psichoaktyvių medžiagų pėdsakų rasta 1 miesto mokykloje ir 2 rajono mokyklose (2 pav.). Iš 300 atliktų testų, mokyklose rasta tokių narkotinių medžiagų pėdsakų kaip kanapės (2 atvejai) bei PCP (1 atvejai).  Vietos, kuriose buvo rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų buvo durys, palangės bei rūbinės suolai.  Apie tyrimo rezultatus kiekvienoje mokykloje buvo informuota mokyklų administracija.

2 pav. Miesto ir rajono mokyklų palyginimas pagal narkotinių ir psichotropinių medžiagų radimą mokyklų aplinkose.

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad net 30 proc. tirtų mokyklų buvo rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų.
Šie aplinkos testavimo rezultatai neparodo, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo fakto, o tik narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų aptikimą mokyklų patalpose. Visgi susirūpinti reiktų, nes tai parodo, kad narkotikai yra visai šalia vaikų.

REKOMENDACIJOS

  •  Taikyti prevencines priemones, kurios būtų tikslinamos atsižvelgiant į gautus aplinkos vertinimo rezultatus.
  • Skirti didesnį dėmesį į Radviliškio rajone esančias mokyklas, kadangi jų aplinkose dažniau buvo rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų nei miesto mokyklose.