Menu Close

Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo programa

 • Mokymų tikslas – didinti mokyklų darbuotojų žinias apie vaikų ir paauglių psichikos sveikatą ir stiprinti jų gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir nuostatas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas, kylančias dirbant su vaikais ar paaugliais.
 • Mokymus darbuotojams organizuoja savivaldybės  visuomenės sveikatos biuras.
 • Mokymus vykdo Biuro suformuota specialistų komanda.
 • Bendra mokymų trukmė – 40 valandų. Iš jų 8 valandos yra skirtos nuotoliniams mokymams, o likusios 32 valandos – kontaktiniam darbui su darbuotojais, dalyvaujančiais mokymuose. Mokymai vykdomi 3–8 mėnesius rengiant mokymų užsiėmimus darbuotojams ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Vieno mokymų užsiėmimo trukmė – ne mažiau kaip 2 valandos.
 • Mokymai vykdomi iki 12 darbuotojų grupei. Minimalus grupės narių skaičius yra 8.
 • Per kalendorinius metus mokymai toje pačioje mokykloje gali vykti ne daugiau kaip dviem grupėms. Kitais kalendoriniais metais mokykla vėl gali dalyvauti mokymuose su sąlyga, kad bus sudaroma nauja grupė. Ne daugiau kaip trečdalį kiekvienos grupės narių gali sudaryti anksčiau mokymuose dalyvavę darbuotojai.
 •  Komanda pirmojo mokymų užsiėmimo su grupe metu aptaria aktualias mokyklai problemas, susijusias su vaikų psichikos sveikata , į kurias atsižvelgdama komanda kartu su grupe sudaro preliminarų tolesnių mokymų planą . Plane nurodomos grupei aktualios problemos, kurios bus nagrinėjamos konsultacijų metu.
 • Pirmojo susitikimo su grupe metu komanda pristato grupei nuotolinius mokymus, prieinamus www.pagalbasau.lt svetainėje, skirtus raštingumui psichikos sveikatos srityje didinti, psichikos sveikatos rizikos veiksniams  atpažinti, tinkamai reaguoti ir suteikti paramą. Susitariama, per kiek laiko grupės nariai įsipareigoja baigti mokymus ir įgyti kvalifikacijos pažymėjimus, kurie suteikiami kiekvienam grupės nariui pabaigus mokymus. Kiti mokymų užsiėmimai gali būti organizuojami tik tada, kai grupė pabaigia mokymus.
 • Antrojo mokymų užsiėmimo pradžioje aptariami nuotoliniai mokymai, komanda atsako į šių mokymų metu grupei iškilusius klausimus. Taip pat aptariamas planas: prireikus jis atnaujinamas, įtraukiant kitas grupei aktualias problemas. Planas papildomas susitariant dėl vienai problemai nagrinėti skiriamo laiko (konsultacijų skaičiaus), konsultacijų metu taikytinų metodų ir kt.
 • Toliau antrojo ir kitų mokymų užsiėmimų metu komanda su grupe atlieka atvejų analizes, taiko kitus metodus ir ieško galimų nustatytų problemų sprendimo būdų. Po kiekvieno mokymų užsiėmimo komanda per 5 darbo dienas parengia teorines ar praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas, ir pasidalina jomis su grupe. Pateiktas rekomendacijas grupė pritaiko praktikoje bei aptaria jų taikymo patirtį kitų užsiėmimų metu. Mokymų  organizavimo tvarkos pavyzdys, kuris pagal vykdytojo ir komandos poreikius gali būti keičiamas.
 •  Mokymai įgyvendinami taikant gerąja praktika ir moksliniais tyrimais pagrįstas ir (ar) tarptautinių organizacijų rekomenduotas metodikas, kurias parenka komanda. Ne mažiau nei pusę mokymų laiko turi sudaryti pratybos mokymų dalyviams

 

 • Iškart pasibaigus mokymams, Biuras mokymuose dalyvavusiai mokyklai ir grupės nariams išduoda skaitmeninius arba popierinius dalyvavimo mokymuose pažymėjimus.

 

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA:

radviliskis@radviliskisvsb.lt, 8-422-56251;
g.balinskiene@radviliskisvsb.lt; 8 633 74241

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą