Aktuali informacija tėveliams dėl vaiko sveikatos pažymėjimų!

Artėjant naujiems mokslo metams daugelis  tėvelių su vaikais suskumba į gydymo įstaigas dėl „Mokinio sveikatos pažymėjimų”. Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų įsigaliojo keletas pasikeitimų dėl šių pažymėjimų. Ką svarbu žinoti:

Dėl ekstremalios situacijos tam tikrais atvejais pratęstas vaikų sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas.

Nors profilaktiškai pasitikrinti sveikatą pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą kasmet iki rugsėjo 15 d. privaloma visiems iki 18 metų (ir vyresniems, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ) ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą. Tačiau dėl ekstremalios situacijos, Sveikatos apsaugos ministerija pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios. Nuoroda į teisės aktą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dfc9970c0f011ea9815f635b9c0dcef

Nebeliko „popierinių” pažymų tiek darželiuose, tiek mokyklose.

Nuo 2020 metų gegužės 1 dienos įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymui Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos Nr. E027-1 „Mokinio sveikatos pažymėjimas” patvirtinimo” įsigaliojo nauja sveikatos pažymos forma bei nebeliko popierinės statistinės apskaitos formos. Nuo šiol,  ne tik mokyklas, bet ir darželius lankantiems vaikams gydytojai popierinių pažymų nebeišduoda, pildo tik elektroninę jų formą.

Elektroniniu būdu tvarkant vaiko sveikatos duomenis užtikrinamas jų konfidencialumas, o ugdymo įstaigos gauna tikslias rekomendacijas dėl vaiko galimybių dalyvauti ugdymo veikloje bei nurodymus, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei vaikui prireiktų skubios pagalbos mokykloje (pavyzdžiui, dėl alergijos ar lėtinių ligų). Ugdymo įstaigoje teisę tvarkyti vaikų sveikatos pažymas per Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą turi tik visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje.

Išimtys, kada gali būti prašoma popierinės pažymos.

Kiekvienais metais dėl vaikų sveikatos pažymėjimų gausos, stringa vaikų sveikatos duomenų perdavimas iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS) per kurią pažymos yra tvarkomos. Dėl šios priežasties, visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, VSS IS sistemoje gali nematyti duomenų, nors ir vaikas sveikatą pasitikrinęs. Dėl šios priežasties, kyla nepatogumų komplektuojant fizinio aktyvumo ugdymo grupes, pritaikant maitinimą, įgyvendinant skubios pagalbos priemones. Todėl, kol duomenys atsiras sistemoje, visuomenės specialistas gali paprašyti tėvelių (globėjų) atspausdinti popierinę pažymą arba atsiųsti jos elektroninę kopiją.

Kaip galima atsispausdinti ar peržiūrėti ,,Mokinio sveikatos pažymėjimą”.

Tėvai (globėjai), prisijungę prie www.esveikata.lt portalo, „Mokinio sveikatos pažymėjimą“ gali atspausdinti arba sukurti jo peržiūros kodą.

Jeigu iškiltų klausimų dėl vaiko sveikatos pažymėjimo atsispausdinimo ar parsisiuntimo, prašome kreiptis į savo ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje.

Radviliškio r. visuomenės sveikatos biuro informacija