Kvietimas dalyvauti Ankstyvosios Intervencijos programoje

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Tai socialinių pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas jaunuoliams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam koordinuojant šią veiklą.

Programos uždaviniai:

  • Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
  • Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą.
  • Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą).

Mokymosi forma: mokomos 6 – 12 jaunuolių grupės (nuo 14 metų).

Programos trukmė: 8 valandos.

Ankstyvosios intervencijos programą vykdo Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras ir Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba.

Registracija:  Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, Radvilų g. 17, Radviliškis.

Registruojantis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti programoje kopiją (jei programoje dalyvauti yra įpareigota).

Informacija teikiama:

Ieva Vileikytė, i.vileikyte@radviliskisvsb.lt , tel. 842250148, 863806133;

Skaidrė Armonienė, s.armoniene@radviliskisvsb.lt, tel. 842250148, 862989560;

Jei nepilnametis asmuo eksperimentuoja psichoaktyviomis medžiagomis – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą. Vienas ir būdų padėti –  nukreipti dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

 

„Padėti kitam atrasti prasmę nereiškia jam tą prasmę duoti. Tačiau jei žmogų išklausysi, atsakymus pasaulio suvokime jis ras pats“.