Neblaivių vairuotojų amžius jaunėja

          Šiurpi nelaimių statistika visiškai nekeičia nei elgesio, nei požiūrio į alkoholio vartojimą ne tik švenčių, savaitgalių, poilsio dienų ar atostogų metu, bet ir nuolat, kasdien ir be progos, ir net už vairo!

           Kasmet Policijos pareigūnai organizuoja reidus, kurių metu išaiškinami neblaivūs vairuotojai. Taip pat atliekami patikrinimai dėl blaivumo, įvykus autoįvykiui. Tiesa akivaizdi – ne tik Radviliškio rajone, bet visoje Lietuvoje, požiūris į alkoholio vartojimą yra teigiamas.

          Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras nuo 2009 metų vasario mėnesio vykdo privalomus ,,Alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai“ mokymus asmenims, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus dėl vairavimo apsvaigus atimta teisė vairuoti įvairių kategorijų transporto priemones.   

          Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro privalomuose mokymuose apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai nuo 2009 metų iki 2015 m. rugsėjo mėn. dalyvavo 454 asmenys. Lyginant pagal praėjusius metus, daugiausiai asmenų – net 103 – šiuos mokymus išklausė 2011 m. (22,7 proc.). Per šių metų 8 mėn. jau 63 (13,9 proc.) asmenys išklausė alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymus (žr. 1 pav.).

1 pav. Asmenys, kurie išklausė alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai kursus (proc.)
1 pav. Asmenys, kurie išklausė alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai kursus (proc.)

Iš 454 asmenų didžiąją dalį sudarė vyrai (95,6 proc.), 4,4 proc. buvo moterys (žr. 2 pav.).

2 pav. Asmenys, kurie išklausė alkoholio ir narkotikų žalos kursus, atsižvelgiant į lytį (proc.)
2 pav. Asmenys, kurie išklausė alkoholio ir narkotikų žalos kursus, atsižvelgiant į lytį (proc.)

Analizuojant duomenis pagal amžių, rezultatai rodo, kad daugiausiai tiriamųjų, kurie prarado teises vairuoti motorines transporto priemones, buvo 30-45 metų amžiaus grupės asmenys (41,4 proc.), nemažai – 30,8 proc. buvo 46-65 metų ir 26,7 proc. 18-29 metų amžiaus vairuotojai.  66 metų ir vyresnių asmenų, atėjusių į tokius mokymus, buvo 1,1 proc.

Lyginant pagal metus, amžius statistiškai reikšmingai nesiskiria (p>0,05), tačiau pastaraisiais metais stebimas jauniausiai amžiaus grupei priskiriamų asmenų (18-29 m.) skaičiaus padidėjimas per 2012 m. ir 2015m. – 08 mėn. (žr. 3 pav.).

3 pav. Asmenys, kurie išklausė alkoholio ir narkotikų žalos kursus, atsižvelgiant į amžiaus grupę (proc.)
3 pav. Asmenys, kurie išklausė alkoholio ir narkotikų žalos kursus, atsižvelgiant į amžiaus grupę (proc.)

         Apibendrinus surinktus duomenis galime teigti, kad nuo 2009 iki 2015 m. rugsėjo mėn. didžiausias skaičius asmenų, išklausiusių mokymus buvo 30-45 metų amžiaus grupėje. Praradusių teises vairuoti transporto priemones būnant apsvaigusiems nuo alkoholio ar narkotikų ypač pastebimas didėjimas 18-29 metų amžiaus grupėje, t.y. ateinančių išklausyti privalomus mokymus apie alkoholio ir narkotikų sukeliamą žalą amžius jaunėja.