SVEIKATOS UGDYMO VEIKLŲ KONKURSAS-AKCIJA „SVEIKATOS FIESTA 2020“

Sveikatos ugdymo veiklų konkurso-akcijos „Sveikatos fiesta 2020“ organizatorius yra Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkurso-akcijos tikslas – suaktyvinti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, jų bendruomenių, jaunimo organizacijų veiklą: bendromis mokinių, mokytojų ir bendruomenės pastangomis kurti inovatyvią ir integruotą visaapimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro informacija