Menu Close

Privalomieji mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus organizmui

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras organizuoja privalomo mokymo apie pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai kursus pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. V-69 (Žin., 2008, Nr. 14-490) ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-930 „Dėl mokamų paslaugų, teikiamų Radviliškio rajono VSB, kainų tvirtinimo“

Už privalomuosius sveikatos mokymo kursus galima apmokėti:
Gavėjas: Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras
AB „Swedbank” Radviliškio sk.
Gavėjo sąskaita: LT257300010113548485

KURSAI VYKSTA: kas antrą penktadienį, 10 val.
(asmenims, padariusiems teisės pažeidimą)

Informacija pasiteiravimui: Tel.: 8(4 22) 50 148, 8 638 06133

Privalomųjų mokymų  apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai kaina

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Kam skirti mokymai?

Kaina vienam žmogui, Eur

1.

Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai (4 val. programa) Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK) numatyti asmenys (vairuojantys transporto priemones, vidaus vandenų laivybos, laivybos jūroje, civilinės aviacijos specialistai, geležinkelių riedmenis valdantys (atsakingi už valdymą), medžioklę, žvejybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus pažeidę arba kiti asmenys), kuriems ANK nustatyta tvarka buvo atimta specialioji teisė už tai, kad asmenys administracinį nusižengimą padarė būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir kurie, vadovaujantis ANK 686 straipsnio 5 dalimi, turi gauti medicininę ir švietėjišką atestaciją, privalo išklausyti privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programą (kodas A1)

20 Eur

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą