Integruotas sąmoningumo didinimo mėnuo l/d „Žvaigždutė“

                      Emocinės paramos tarnyba ,,Vaikų linija“ paskelbė 2019 metų kovą Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ 2019. Radviliškio lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ bendruomenė, suprasdama, kad pirmieji patyčių daigeliai išdygsta dar ikimokykliniame amžiuje ir, siekdama sumažinti patyčių mastą, aktyviai prisijungė prie šio kvietimo. Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2019 organizatorės: socialinė pedagogė Nida Barauskienė, mokytoja metodininkė Rima Mateliūnienė, vyresnioji auklėtoja Vaida Maraškaitė, iškėlė tikslą, kaip integruoto mėnesio metu padėti vaikams suprasti, kas yra patyčios, kaip ugdyti draugiško bendravimo įgūdžius, gebėjimą spręsti problemas. Organizatorės atsakingai parengė integruoto Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2019 programą, kurioje buvo numatytos ir su grupių pedagogėmis aptartos veiklos kiekvienai kovo mėnesio savaitei, atsižvelgiant į vaikų amžių bei galimybes suvokti patyčių sampratą, empatiją, pagalbą šalia esančiam.

                      Nuoširdus pedagogų požiūris į vaikus, tikslingai parinkta veikla, pirmosios pamokėlės, kaip neskaudinti draugo ar šalia esančio, kaip gražiai sutarti, pokalbiai apie draugus ir draugystę, kaip išgyventi negerus jausmus,  tiek patiems mažiausiems, tiek ir vyriausiems ugdytiniams suteikia galimybę siekti geresnės savijautos ir padėti įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2019 metu vaikai žaidė emocinius žaidimus, vaidino įvairias situacijas, kaip veido išraiška, kūnu, rankomis, judesiu išreikšti džiaugsmą, nuostabą, pyktį, liūdesį; peržiūrėję animacinius filmukus, video siužetus mokėsi teisingai įvertinti situacijas, daryti išvadas; gamindami dovanėlės draugams buvo skatinami pajausti pasidalinimo džiaugsmą.

                      Tikimės, kad tai, ką vaikai išmoko, išbandė pajausti, išgyveno integruoto Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2019 veiklose, paliks gilų pėdsaką mažųjų gyvenime ateityje. Dėkojame visoms lopšelio – darželio pedagogėms, kūrybiškai pažvelgusioms į integruoto Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2019 svarbą ir aktualumą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rita Tamošiūnaitė