Mažoji olimpiada olimpiniu ,,Žvaigždutės“ takeliu

Šiltą ir saulėtą gegužės keturioliktosios rytą lopšelio – darželio ,,Žvaigždutės“ kiemas sumirgėjo balionų ir vėliavėlių gausa. Pasigirdus ritmiškai muzikai visi darželinukai, lydimi auklėtojų ir jų padėjėjų, nešini grupių vėliavomis, rikiavosi prie beržynėlio ir pakiliai žygiavo į žaliąją aikštę. Buvo paskelbta  sporto šventės pradžia. Šio gražaus sveikatinimo renginio tikslas – žadinti ir skatinti  ikimokyklinio amžiaus vaikų judėjimo poreikį, ugdant vaikų gebėjimą kilniai elgtis su bendraamžiais ir suaugusiais, atitiko lopšelio – darželio vertybines nuostatas. Sporto šventę organizavo pedagogės Jolanta Bučinskytė, Rolanda Šilianskienė, Toma Bitytė ir Dovilė Pranaitytė. Mažuosius sportininkus pasveikino lopšelio – darželio direktorė Regina Ivanauskaitė ir palinkėjo visiems smagiai ir draugiškai pasportuoti. ,,Kiškučių“ grupės vaikai su auklėtoja Vaida Marškaite pašoko nuotaikingą šokį, visi padarė smagią mankštą, o tada skirstėsi į atskiras rungtis. Vyresnieji rungėsi estafetėse, viduriniosios grupės vaikai žaidė žaidimus su krepšinio elementais, o jaunesnieji – judriuosius žaidimus. Puikus laikas pralėkė kaip viena minutė. Šventės pabaigoje visų laukė Zuikio Puikio siurprizas – pilnas vežimaitis vitaminingų vaisių. Vaikams buvo suteikta daug džiugių malonių akimirkų ir patirtas judėjimo džiaugsmas, ugdoma vaikų valia, atkaklumas, nuostata draugiškai varžytis.

VSPS, dietistė Rita Tamošiūnaitė