Viktorina ,,Sportas šiandien ir rytoj“

Lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ 2015 m. gruodžio 8 dieną 10 val. pakvietė rajono ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinukų komandas į rajoninę sporto viktoriną ,,Sportas šiandien ir rytoj“. Viktorinoje dalyvavo lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ priešmokyklinio ugdymo ,,Kiškučių“ komanda ir lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ priešmokyklinio ugdymo ,,Bitučių“, ,,Drugelių“ ir ,,Ežiukų“ komandos. Viktoriną organizavo auklėtojos Jolanta Bučinskytė ir Rolanda Šilianskienė bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė Rita Tamošiūnaitė. Viktorinos užduočių atlikimo vertinimui buvo paskirta komisija iš penkių vaikų. Komandoms paruoštos užduotys buvo susijusios su olimpinėmis sporto šakomis, kurios skatina vaikus domėtis olimpizmu: sudėti žodį, nupūsti teniso kamuoliuką, sukurti ketureilį apie sportą, pavaizduoti sporto šakas, atpažinti sportininkus, žaidimas ,,Žemė, oras ir vanduo“. Visos komandos užduotis įveikė greitai ir lengvai, nes dirbo padedami vienas kitam. Viktoriną ,,Sportas šiandien ir rytoj“ vainikavo apdovanojimai: lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ Padėkos raštais ir Radviliškio visuomenės sveikatos biuro dovanėlėmis. Visos komandos iškeliavo geros ir pakilios nuotaikos.

VSPS, dietistė Rita Tamošiūnaitė