Šeduvos lopšelio darželio bendruomenė tarp aktyviausių sveikatą stiprinančių mokyklų

Lapkričio 29 dieną Šeduvos lopšelio-darželio direktorė Daiva Staškūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Jurelevičienė ir Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rita Tamošiūnaitė dalyvavo Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 25-čio proga III nacionalinėje-mokslinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti  darbai ir nauji iššūkiai”.

Šventinėje konferencijoje sveikinimo žodžius dalyviams tarė Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, linkėdamas sėkmės, atkaklumo, užsispyrimo propaguojant sveikos gyvensenos idėjas bendruomenėse.  Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė linkėjo, kad sveikatą stiprinančias mokyklas baigę vaikai į gyvenimą išsineštų sveikos gyvensenos įgūdžius ir juos pritaikytų gyvenime.

Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenei, kaip aktyviausiai sveikatą stiprinančiai mokyklai, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento patarėjas Rolandas Zuoza įteikė atminimo dovanas,  padėkos raštą, sveikatą stiprinančių mokyklų iškabą ir vėliavą.

Konferenciją organizavo Pasaulio sveikatos organizacija, Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Čia mokslininkai, praktikai, sveikatos politikos formuotojai ir įgyvendintojai aptarė aktualias vaikų sveikatos problemas bei joms spręsti skirtas mokslo naujoves, supažindino su vaikų sveikatos stiprinimo 25 metų pasiekimais, paskatino sveikatos ir švietimo sektorių dar daugiau bendradarbiauti, diskutuoti ir keistis idėjomis dėl geresnės vaikų sveikatos.

Konfertencijoje buvo pristatyta gerosios patirties knyga „Misija: vaikų sveikatos kompetencija”, skirta Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui 25-čiui paminėti, kurioje yra patalpintas  ir  Šeduvos lopšelio-darželio direktorės Daiva Staškūnienės bei direktoriaus pavaduotojos ugdymui  Aldonos Jurelevičienės gerosios patirties straipsnis  „Kuriame saugią ir sveikatą stiprinančią Šeduvos lopšelio-darželio aplinką”

VSPS  Rita Tamošiūnaitė