Šeduvos lopšelyje-darželyje vyko edukacinė pamoka „Laumių paslaptys“

Vasario 27 d. Šeduvos lopšelyje-darželyje vyko  edukacinė pamoka „Laumių paslaptys“. Tikslas –  žaismingai, pasitelkiant lietuvių mitologinę tautosaką, padėti vaikams suprasti didžiulę vandens svarbą – kas nutiktų Žemės planetai, jei joje neliktų vandens, šviesti vaikus apie geriamąjį vandenį, geriamojo vandens kokybę, naudą bei įtaką sveikatai.

Beržyno palaukėje (šių medžių šakų raizgalynėse mėgsta sėdėti laumės) vaikučius pasitiko laumė, vandens kerėtoja Indraja. Ji  papasakojo apie dangaus ir žemės deives laumes, jų galias, gyvenimo būdą. Pasekė pasaką „Adelytė“, kuri vaikus nukėlė į mitinį laumių pasaulį. Gyvendamos žemėje, laumės daugiausia dėmesio skirdavo žmonių moralės saugojimui. Jos kaip teisėjos – doriems padėdavo, o nedorėlius nubausdavo. Pasakoje ryški vandens gydomoji galia.

Patys vaikai daug žinojo ir kalbėjo apie geriamąjį vandenį, padeklamavo eilėraštukų. Renginio pabaigoje visi noriai ragavo tyro, laumės užkerėto šulinio vandenėlio.

Veikla netradicinėje erdvėje netradiciškai perteikiant ir įtvirtinant žinias vaikams – įdomu, naudinga ir įsimintina. Tikiu, kad vaikus galima užauginti su naujomis žiniomis ir naujais vandens vartojimo įpročiais.

                                                         visuomenės sveikatos specialistė R. Tamošiūnaitė