Integruotos pamokos sveikos gyvensenos tema Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje

Pociūnėlių pagrindinės mokyklos 5-10 klasių mokiniai ir mokytojai balandžio 2 d. dalyvavo integruotose pamokose sveikos gyvensenos tema. Jas vedė lektorius Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos ,,Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas.

Pirmosios pamokos tema – ,,Elektroninės cigaretės – psichologinės plitimo priežastys“. Rodydamas daug vaizdinės medžiagos, Artūras Šiukšta paaiškino, kaip elektroninės cigaretės sukelia rūkančiajam kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligas, nepagydomą būklę – ,,popkorno plaučius“. Lektorius akcentavo, kad šios cigaretės nėra nei sveikas, nei ekologiškas produktas, nes jas rūkant įkvepiami nuodai. Pamokos dalyviai išgirdo apie elektroninių cigarečių plitimo psichologinius niuansus. Lektorius akcentavo, kad elektroninės cigaretės tik priemonė susibėgti jaunimui į būrį, bet jos nemoko normaliai bendrauti. Svarbu, kad jauni žmonės patys galvotų ir atsirinktų, kas gerai, o kas blogai, nes kiekvienas žmogus pats nulemia savo ateitį.

Antrosios pamokos tema – ,,Alkoholio žala jaunam organizmui“. Nagrinėdamas šią temą, Artūras Šiukšta sakė, kad alkoholis yra narkotikas, gadinantis sveikatą. Vaizdingai ir suprantamai lektorius aiškino, kaip vaikai gali pereiti į ,,kultūringai“ geriančius, o vėliau tapti alkoholikais, kas tai lemia. Jis pasakojo, kaip alkoholio ir tabako korporacijos stengiasi paveikti vaikus, padaryti juos vartotojais, kaip juos nuodija. Lektorius prašė vaikų visada mąstyti, kaip jie elgiasi, priminė, kad kiekvienas turi teisę pasirinkti, kuo būti ateityje, kaip gyventi. Jis prašė įsiminti, kas sakoma ir rodoma šiandien, nes tai labai svarbu.

Lektorius Artūras Šiukšta ne pirmą kartą lankėsi mūsų mokykloje, šviesdamas bendruomenę sveikos gyvensenos temomis. Jo dėstoma medžiaga įdomi, aktuali ir naudinga. Atvykti pas mus lektorių pakvietė Pociūnėlių pagrindinės mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danguolė Garuckienė, jos iniciatyvą palaikė mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas.

Roma Buivydienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja