Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje atkreiptas dėmesys į psichikos sveikatos stiprinimo svarbą

Pociūnėlių pagrindinėje mokykloje lapkričio 6-ąją prisiminta Pasaulinė psichikos sveikatos diena, kuri minima spalio 10 d. Mokyklos bendruomenė nepamiršo šios dienos, nes ta diena – dar vienas priminimas, paraginimas ir galimybė mums visiems įsigilinti į psichikos sveikatos problemas, pagelbėti kitiems.

Pociūnėlių visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danguolė Garuckienė kalbėjo apie psichikos ligas, jas sukeliančias priežastis, psichikos sveikatos sutrikimų požymius, apie galimybę padėti sergantiems žmonėms. Mokyklos mokinių seimelio prezidentės pavaduotoja aštuntokė Jovita Novogrodskytė, priminusi, kad gera sveikata – tai pirmiausia gera emocija, pakvietė visus papuošti ,,Emocijų medį“.

,,Emocijų medį“ išradingai puošė 5-10 klasių mokiniai, padedami klasių auklėtojų. Jie ir trumpai aprašė, ir nupiešė patiriamas emocijas. Vaikai labai stengėsi, kad medis būtų kuo įdomesnis ir kuo tiksliau atspindėtų, kaip kiekvienas jaučiasi mokykloje. Spalvingas ,,Emocijų medis“ iš tiesų atspindi spalvingas mokinių emocijas. Džiugu, kad jos įvairios ir kad labai daug gerų emocijų!

Bendrame renginyje su mokiniais dalyvavo mokyklos direktorius Anatolijus Gailiūnas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Zigmas Kačinauskas, klasių auklėtojai Eugenija Gietienė, Roma Buivydienė, Ona Gailiūnienė, Aušrelė Slabokienė, Aldona Maračauskienė, Darius Kilys. ,,Emocijų medį“ sukūrė Pociūnėlių kultūros namų specialistas Zigmas Paulauskas.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Roma Buivydienė