Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2018 metais

Ataskaitoje „Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2018 metais“ pateikiami 2018 m. statistiniai duomenys, kurie atspindi kaip įgyvendinamos Lietuvos sveikatos programos tikslai bei jų uždaviniai. Taip pat pateikiami statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją Radviliškio rajone, gyventojų sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Rengiant leidinį naudoti Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Ataskaitą galite rasti čia: RADVILIŠKIO RAJONO GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖ 2018 METAIS