Išleistas leidinys „Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2015 metais“

Ataskaitoje „Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2015 metais“ pateikiami 2015 metų statistiniai duomenys, kurie atspindi kaip įgyvendinamos Lietuvos sveikatos programos tikslai bei jų uždaviniai. Taip pat pateikiami statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją Radviliškio rajone, gyventojų sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Aptariamos Radviliškio rajone vykdomos prevencinės programos ir jų rezultatai. Daugelis miesto demografinių, gyventojų sveikatos ir jos priežiūros rodiklių lyginami su Lietuvos Respublikos atitinkamais rodikliais. Rengiant leidinį naudoti Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro, Šiaulių teritorinės ligonių kasos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Leidinį peržiūrėti galima paspaudus šią nuorodą:
Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2015 metais