Narkotikų ir psichotropinių medžiagų tyrimo rezultatai Radviliškio rajono mokyklose

Mokyklos aplinkoje vaikas praleidžia didžiąją dalį savo dienos, todėl labai svarbu, kad ji būtų saugi.  2017 metų balandžio – lapkričio mėnesių laikotarpyje Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras Radviliškio rajono ugdymo įstaigose atliko Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimą (aplinkos testus). Šio tyrimo tikslas – ištirti Radviliškio rajono mokyklų aplinkas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų paplitimo jų aplinkose. Aplinkos testai – metodas, kurio pagalba galima aptikti narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakus aplinkoje. Tokios narkotinės medžiagos kaip susmulkintos kanapių dalys, heroino, kokaino, amfetamino milteliai pagal savo kilmę ir formą, išorės požymius yra birios,  lengvai pasiskleidžiančios aplinkoje, todėl šių medžiagų mikrodalelės gali patekti ant įvairių objektų paviršių.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro organizuotame tyrime dalyvauti sutiko visos atrinktos Radviliškio rajone esančios ugdymo įstaigos. Viso tyrime dalyvavo 10 mokyklų: 5 miesto mokyklos ir 5 didžiosios rajono mokyklos. Tyrimui atlikti naudoti narkotinių medžiagų paieškos testai „PenTest D4D”. Šiais testais galima aptikti 11 narkotinių medžiagų, tokių kaip kanapės, PCP, LSD ir kt. Iš viso mokyklų aplinkoms ištirti buvo panaudota 300 testų.

Vertinant aplinką, mėginiai buvo imami vietose, kur dažniausiai būriuojasi mokiniai: rūbinių, persirengimo kambarių, tualetų, skaityklų, valgyklų, koridorių, kabinetų, bibliotekų patalpų paviršių ir daiktų (durų rankenų, palangių, stalų, kėdžių, minkštasuolių, laiptų turėklų, kompiuterių, rūbų kabyklų, sienų, teniso stalų ir t.t.).

Tyrimo rezultatai

Tyrimo rezultatai parodė, kad iš 10 tirtų mokyklų 6-iose mokyklose buvo aptikta narkotikų pėdsakų, o tai daugiau nei pusę tirtų Radviliškio rajono mokyklų (1 pav.).

1 pav. Mokyklų pasiskirstymas pagal narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų radimą (proc.)

Lyginant miesto ir rajono mokyklas, narkotinių ir psichoaktyvių medžiagų pėdsakų rasta 4 miesto mokyklose ir 2 rajono mokyklose (2 pav.). Iš 300 atliktų testų, mokyklose rasta tokių narkotinių medžiagų pėdsakų kaip kanapės (5 atvejai), PCP (3 atvejai) ir metaamfetaminas (4 atvejai).  Vietos, kuriose buvo rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų buvo durys, stalai, fojė suolas, rūbinės suolai bei sporto treniruoklis.  Apie tyrimo rezultatus kiekvienoje mokykloje buvo informuota mokyklų administracija.

2 pav. Miesto ir rajono mokyklų palyginimas pagal narkotinių ir psichotropinių medžiagų radimą mokyklų aplinkose.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras analogišką Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimą (aplinkos testus) buvo atlikęs ir 2015 metais. Lyginant 2015 ir 2017 metų tyrimų rezultatus matyti, kad narkotinių medžiagų pėdsakų aptikimas padidėjo miesto mokyklose, o kaimo mokyklose išliko toks pat (3 pav.).

3 pav. Rastų narkotinių ir psichoaktyvių medžiagų pėdsakų palyginimas miesto ir rajono mokyklose 2015-2017 metais.

Miesto mokyklose 2015 metais narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų aptikta vienoje mokykloje, tuo tarpu 2017 metais narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų rasta net 4 mokyklose.

IŠVADOS         

Iš tyrimo rezultatų matyti, kad net 60 proc. tirtų mokyklų buvo rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų. Daugiau šių pėdsakų aptikta miesto mokyklose. Lyginat 2015 ir 2017 metų tyrimo rezultatus matyti, kad narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų aptikimas padidėjo miesto mokyklose, tuo tarpu rajono mokyklose aptikimo dažnumas išliko toks pat.  Tyrimo metu mokyklų aplinkose daugiausiai rasta kanapių pėdsakų (5 atvejai).

Šie aplinkos testavimo rezultatai neparodo, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo fakto, o tik narkotinių ar psichotropinių medžiagų pėdsakų aptikimą mokyklų patalpose. Visgi susirūpinti reiktų, nes tai parodo, kad narkotikai yra visai šalia vaikų.

REKOMENDACIJOS

  • Taikyti prevencines priemones, kurios būtų tikslinamos atsižvelgiant į gautus aplinkos vertinimo rezultatus.
  • Skirti didesnį dėmesį Radviliškio mieste esančioms mokykloms, kadangi jų aplinkose dažniau buvo rasta narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakų nei rajono mokyklose.

Tyrimo rezultatus PDF formatu atsisiųsti galima paspaudus šią nuorodą:
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų tyrimo rezultatai Radviliškio rajono mokyklose (aplinkos testavimas)