Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2016

Ataskaitoje „Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2016 metais“ pateikiami 2016 m. statistiniai duomenys, kurie atspindi kaip įgyvendinamos Lietuvos sveikatos programos tikslai bei jų uždaviniai. Taip pat pateikiami statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją Radviliškio rajone, gyventojų sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Aptariamos Radviliškio rajone vykdomos prevencinės programos ir jų rezultatai. Daugelis miesto demografinių, gyventojų sveikatos ir jos priežiūros rodiklių lyginami su Lietuvos Respublikos atitinkamais rodikliais. Rengiant leidinį naudoti Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro, Šiaulių teritorinės ligonių kasos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Ataskaitą galite peržiūrėti paspaudę šią nuotodą:
Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2016