Radviliškio rajono mokinių dantų ir žandikaulių būklė 2016 m.

 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-507 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino Vaiko sveikatos pažymėjimo pakeitimus ir papildė nauju reikalavimu – dantų ir žandikaulių būklės įvertinimu. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras pateikia Lietuvos mokinių dantų ėduonies intensyvumo rodiklį (KPI) (KPI – tai dantų ėduonies intensyvumo rodiklis, išreiškiamas ėduonies pažeistų (kariozinių, plombuotų ir išrautų) dantų skaičiumi, tenkančiu vienam asmeniui), kuris pagal PSO: labai žemas – <1,2; žemas – <1,2-2,6; vidutinis – 2,7-4,4; aukštas – 4,5-6,5; labai aukštas – >6,5. Duomenys rodo, kad 2015 m. Lietuvos mokinių KPI yra vidutinis – 3,4. Radviliškio rajono mokinių KPI vidurkis siekė – 1,3 (žemas), santykis su Lietuvos vidurkiu – 0,38 (žr. 1 pav.)

1 pav. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas (KPI) 2015 m.

2016-2017 m. m. Radviliškio rajono bendrojo ugdymo įstaigas lanke 4 531 vaikai. Iš jų 4 274 (94,33 proc.) buvo įvertinta dantų ir žandikaulių būklė: 1-4 kl. – 1 407, 5-8 kl. – 1 464 ir 9-12 kl. – 1 403. Profilaktiniai duomenys rodo, kad tik 17,31 proc. (740 abs. sk.) mokinių turi sveikus dantis, tai yra neturi ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų. Duomenys rodo, kad daugiausia sveikų dantų turi 5-8 klasės (24 proc.) mokiniai, o mažiausiai – 1-4 klasės mokiniai (10,4 proc.). 17,2 proc. 9-12 klasės mokinių neturi ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų. Lyginant duomenis pagal lytį, matome, kad berniukų (18,5 proc.) dantys yra sveikesni nei mergaičių (16,1 proc.) (žr. 2 pav.).

2 pav. Mokinių, turinčių sveikus dantis dalis, atsižvelgiant į lytį (proc.)

1368 mokiniui yra nustatyti pavienių dantų sąkandžio patalogija, 886 žandikaulio sąkandžio patalogija. Daugiausia pavienių dantų patalogija nustatyta 5-8 klasės mokiniams (483 abs. sk.). Žandikaulio patalogija taip pat daugiausia nustatyta 5-8 klasės mokiniams (328 abs. sk.) (žr. 3 pav.).

3 pav. Sąkandžių patalogijos, atsižvelgiant į klasę (abs. sk.)

Šiaulių TLK duomenimis, silantais 2005 m. buvo dengiami 6-8 m. vaikų krūminiai dantys, 2006–2007 m. – 5-13 m. vaikų, o nuo 2008 m. – 6–14 m. vaikų krūminiai dantys. Šios paslaugos vaikams teikiamos nemokamai. Nuolatinių pirmųjų krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimą organizuoja savivaldybės gydytojas, o vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su TLK dėl pirminės odontologinės pagalbos paslaugų teikimo ir apmokėjimo. Vaikų dantis silantinėmis medžiagomis dengia bendrosios praktikos odontologai ar burnos higienistai.

2016 m. Radviliškio rajono vaikų, dengusių savo dantis silantinėmis medžiagomis buvo 1 830 (žr. 4 pav.). Dera pabrėžti, kad vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis prevencinės programos sėkmė priklauso nuo tėvelių, bendrosios praktikos gydytojų, odontologų, savivaldybių darbuotojų rūpestingumo bei aktyvumo.

4 pav. Vaikų, dalyvavusių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis Radviliškio rajone skaičius 2012-2016 metais. (abs. sk.)

2015 m. 20,0 proc. 6–14 m. amžiaus Lietuvos vaikų krūminiai dantys buvo padengti silantinėmis medžiagomis, Radviliškio rajone buvo padengti 49,6 proc. (žr. 5 pav.).

5 pav. Tikslinės populiacijos (6–14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje (proc.)

PDF dokumentą galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą: ikimokykliukų-dantys.pdf