L/d „Žvaigždutė“ vyko akcija „Mes už švarų vandenį“

Balandžio 20-22 d. lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, edukacinių aplinkų miestelyje ir grupėse vyko akcija „Mes už švarų vandenį“. Jos tikslas – suteikti vaikams žinių apie vandenį, jo svarbą žmogui ir supančiai aplinkai, sudaryti sąlygas vaikams tyrinėti vandens savybes. Trečiadienį ankstyvojo ir jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikai žiūrėjo animacinę ugdymo priemonę vaikų darželiams saulyTUČIAI, pūtė muilo burbulus. Ketvirtadienį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai žiūrėjo mokomąjį filmuką „Vandens tarša“. Penktadienį – vandens tyrinėjimo diena, kurioje dalyvavo viduriniųjų ir vyresniųjų ikimokyklinio ugdymo grupių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai.

Akcijos „Mes už švarų vandenį“ metu vaikai suprato vandens svarbą žmogaus gyvenime, sužinojo kokios buityje naudojamos priemonės teršia aplinką, vandenį, dirvožemį, mokėsi gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje, taupyti vandenį.

DALYVIAI: Renginį organizavo socialinė pedagogė Nida Barauskienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, dietistė Rita Tamošiūnaitė ir „Mažųjų tyrinėtojų“ būrelio vaikai. Prie renginio prisidėjo lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ vaikai, pedagogai, auklėtojų padėjėjos.