Menu Close

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimai

STIPRINKITE PSICHINĘ SVEIKATĄ!

Dalyvaukite psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimuose.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras remdamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano patvirtinimo“, bei siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius teikia psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas bendruomenėms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims. Galima registruotis į:

  • grupinius užsiėmimus.
  • individualius užsiėmimus.
  • individualius nuotolinius užsiėmimus.

GRUPINIAI UŽSIĖMIMAI

  • Užsiėmimai vykdomi grupėms iki  10 asmenų.
  • Teikiant Paslaugas grupėms, naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.
  • Bendra vienos grupės praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.

INDIVIDUALŪS UŽSIĖMIMAI

  • Individualios konsultacijos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų.
  • Užsiėmimų metu  psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato  konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius.
  • Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 6 nemokamos individualios konsultacijos su psichologu.

Tiek grupinės, tiek individualios paslaugos gali būti teikiamos vaikams bei suaugusiesiems. Teikiant Paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.

Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.

Asmens pageidavimu Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

INFORMACIJA IR REGISTRACIJA: 8 633 74241.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą