Menu Close

Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimai

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras remdamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1596 „Dėl Ilgalaikių neigiamų COVID-19 pandemijos pasekmių visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano patvirtinimo“, bei siekdamas stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, psichikos sveikatą ir gyventojų streso valdymo įgūdžius teikia psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas bendruomenėms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir pavieniams asmenims.

PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

Teikiamos šios paslaugos asmenų grupėms:

 1. streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 2. emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 3. psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
 4. kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

Paslaugas teikia  psichologas  asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita).

 • Paslaugos grupėms teikiamos ne daugiau kaip 10 asmenų grupėms.
 • Teikiant Paslaugas grupėms, naudojami tik veiksmingi, mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti metodai.
 • Bendra vienos grupės praktinių užsiėmimų trukmė negali būti trumpesnė kaip 8 akademinės valandos.
 • Psichologas asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų, gali organizuoti ir (ar) teikti individualias paslaugas – konsultacijas, kurių metu  psichologas įvertina sudėtingos gyvenimiškos situacijos sukeltus psichikos sveikatos rizikos veiksnius, numato preliminarų konsultacijų teikimo laikotarpį, numato  konsultacijų teikimo tikslus ir numatomus rezultatus, suteikia emocinę paramą, sudaro galimybes išreikšti ir (ar) mažinti su asmens sudėtinga gyvenimiška situacija susijusius psichikos sveikatos rizikos veiksnius. Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 5 individualios konsultacijos.
 • Paslaugos gali būti teikiamos vaikams bei suaugusiesiems. Teikiant Paslaugas vaikui iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar globėjo sutikimas.
 • Paslaugų teikimas grindžiamas abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu.
 • Asmens pageidavimu Paslaugos gali būti teikiamos anonimiškai.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS NEMOKAMOM PSICHOLOGO KONSULTACIJOM TEL.: +370 63112054

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro informacija

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą