Menu Close

Darbo pasiūlymas

Laisva darbo vieta, Dietistas

Įstaigos pavadinimas:

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras.

Pareigos:

Darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį 0,5 etatu.

Pareigų pavadinimas:

Dietistas.

Darbo vieta (miestas):

Aptarnauti ikimokyklinio ugdymo įstaigas Radviliškio rajone.

Reikalavimai:

1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatos priežiūrą.

2. Turėti aukštąjį ar aukštesnįjį medicininį išsilavinimą, dietisto kvalifikaciją.

3. Žinoti, suprasti ir gebėti:

3.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, spręsti iškilusias proglemas ir konfliktus;

3.2. kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.3. dirbti kompiuteriu (Word, Exel gebėti naudotis internetu);

3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

3.5. žinoti medicinines higienos normas.

4. Turėti vairuotojo teises.

Darbo funkcijos:

1. Dietisto funkcijos:

1.1. laikytis darbo tvarkos taisyklių;

1.2. organizuoti vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose;

1.3. sudaryti perspektyvinius meniu;

1.4. sudaryti kasdienius valgiaraščius, atsižvelgiant į perspektyvinio meniu planą;

1.5. parengti kiekvieno patiekalo technologines korteles, kuriose nurodoma į patiekalą įeinančių produktų masė brutto ir neto, patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė;

1.6. tikrinti patiekalų, ruošiamų pagal valgiaraštį, kokybę juo degustuojant;

1.7. kontroliuoti maisto produktų kokybę;

1.8. neleisti realizuoti nekokybiškų maisto produktų bei patiekalų;

1.9. koreguoti mitybos racioną pagal gydytojų nurodymus;

1.10. sukurti ir įdiegti į praktiką naujas dietinių patiekalų receptūras ir technologijas;

1.11. tvarkyti dokumentaciją, nustatyta tvarka teikti statistines ir kitas privalomas atskaitomybės žinias;

1.12. skaičiuoti vaikų maisto kaloringumą;

1.13. dalyvauti vaikų sveikos gyvensenos ugdyme.

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis aptariamas pokalbio metu.

Dokumentai kurie turi būti pateikti:

1. Gyvenimo aprašymas: (CV) (atsiunčia);  2. Išsilavinimą liudijančio dokumento kopija; 3. Papildomus dokumentus (rekomendacijas, išklausytų kursų, seminarų/mokymų pažymėjimų kopijas) pretendentas atsineša į pokalbį.

Dokumentai priimami adresu:

El. paštu: direktore@radviliskisvsb.lt arba adresu: Radvilų g. 17, Radviliškis Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biure.

Ryšio duomenys išsamesnei informacijai:

8 68361707; (8-422) 5 6251

Skelbimas galioja iki:

2018-11-23

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą