Menu Close

Ankstyvosios intervencijos programa

Jei nepilnametis asmuo eksperimentuoja psichoaktyviomis medžiagomis – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą. Vienas ir būdų padėti –  nukreipti dalyvauti Ankstyvosios intervencijos programoje.

„Padėti kitam atrasti prasmę nereiškia jam tą prasmę duoti. Tačiau jei žmogų išklausysi, atsakymus pasaulio suvokime jis ras pats“.

Kviečiame švietimo įstaigų, atvirų jaunimo erdvių, sveikatos priežiūros įstaigų, vaikų teisių apsaugos ir kitus specialistus dirbančius su jaunimu bei jų tėvais bendradarbiauti siekiant užtikrinti savalaikę pagalbą 12-18 metų jaunuoliams, nukreipiant juos į ankstyvosios intervencijos programą.

Kas yra ankstyvoji intervencija?

Tai socialinių, pedagoginių bei psichologinių  pagalbos priemonių taikymas jaunuoliams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, siekiant paskatinti jų nevartoti.

Kas yra Ankstyvosios intervencijos  programa?

Ankstyvosios intervencijos programa – tai pagalbinė priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 12-18 m.. Ji yra parengta įgyvendinant tarptautinį projektą „FreD goes net“, kuriame dalyvavo 17 Europos Sąjungos šalių. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (toliau – Departamentas), kaip asocijuotas šio projekto partneris, gavo leidimą adaptuoti Programą ir nuo 2013 metų ją diegia Lietuvoje.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam koordinuojant šią veiklą.

Programos uždaviniai:

 • Motyvuoti nepilnamečius asmenis atsisakyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.
 • Suteikti žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamą žalą.
 • Keisti nepilnamečių požiūrį į savo elgesį ir įpročius (psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą).

Ankstyvosios intervencijos programos turinys:

 1. Pradinis pokalbis.
 2. Pagrindinė programos dalis,  4 praktiniai užsiėmimai , kurie vyksta katą per savaitę po 2 val.:
  -Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
  -Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis.
  -Rizikos ir apsauginiai veiksniai.
  -Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą.
 3. Baigiamasis pokalbis, programos baigimo pažymėjimų įteikimas.

Mokymosi forma: mokomos 4– 12 jaunuolių grupės (nuo 12 metų). Grupės formavimas gali trukti iki 3 mėn.

Patekimo į programą būdai:

 • Nukreipia teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus arba savivaldybės meras, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.
 • Savanoriškai prevenciniais tikslais, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus. Registruoja tėvai. Savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus.

Kaip įgyvendinama Ankstyvosios intervencijos programa?

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu  Nr. V-60/V-39 patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Šio teisės akto pagrindu reglamentuota savivaldybių visuomenės sveikatos biurų kartu su pedagoginėmis psichologinėmis ar švietimo pagalbos tarnybomis bendra veikla organizuojant ir teikiant pagalbą eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus jauniems asmenims. Programos dalyvių registraciją miestuose vykdo Visuomenės sveikatos biurai, o visiems baigusiems Programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.


Ankstyvosios intervencijos programą vykdo Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras ir Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba.

REGISTRACIJA: 

Ateinant į pradinį pokalbį būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti programoje kopiją (jei programoje dalyvauti yra įpareigota).

Informacija teikiama:

Ieva Vileikytė, i.vileikyte@radviliskisvsb.lt ,  tel.: 863806133;

Valentina Ananeva,  tel. (8 422) 60 029.

Daugiau informacijos rasite ČIA.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą