Menu Close

Ankstyvosios intervencijos programa

 

Jei jaunas žmogus vartoja psichoaktyviąsias medžiagas – tai įspėjimas, kad jam reikia pagalbos formuojant atsakingą požiūrį į minėtų medžiagų vartojimą, dėl to kylančias neigiamas pasekmes ir tolesnį savo gyvenimą.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras kviečia būti neabejingais jaunų asmenų tėvus ir globėjus, švietimo įstaigų darbuotojus ir kitus specialistus dirbančius su jaunimu bei jų tėvais, nukreipiant 12-18 m. jaunuolius į ankstyvosios intervencijos programą.

Ankstyvosios intervencijos programa skirta 12-18 metų asmenims, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet dar neturintiems priklausomybės nuo  šių medžiagų. Programos užsiėmimuose jaunuolis gali apmąstyti savo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei galimus kylančių problemų sprendimo būdus.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su alkoholio ar narkotikų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą. Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Programos ypatumai:

 • Dėmesio centre –asmens elgesio pokyčių pradžia. Tikslas –sustiprinti asmens motyvaciją keistis.
 • Ugdo gebėjimą suvokti riziką, todėl ji padeda jauniems žmonėms keisti požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
 • Padeda asmenims, norintiems pakeisti savo elgesį, ieškoti pagalbos ir ją gauti siekiant, kad asmuo netaptų priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų.

Ankstyvosios intervencijos programos eiga:

 • Pradinis pokalbis, kurio tikslas – motyvuoti jaunuolius dalyvauti programoje ir išsiaiškinti jų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus (trunka iki 30 min., rekomenduojama atvykti, kartu su vienu iš tėvų ar globėjų).
 • 4 praktiniai užsiėmimai grupėje, 1 kartą per savaitę po 2 val.
 • Baigiamasis pokalbis, Programos baigimo pažymėjimų įteikimas.

Programos turinys: 

 • Susipažinimas, teisiniai aspektai ir žinios apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą.
 • Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai ir priklausomybės vystymasis.
 • Rizikos ir apsauginiai veiksniai.
 • Praktiniai patarimai, kaip keisti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, galimybės gauti reikiamą pagalbą ir paramą.

Patekimo į programą būdai:

 • Nukreipia teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas) už Administracinių nusižengimų kodekse numatytus administracinius nusižengimus arba savivaldybės meras, kai savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu asmeniui yra skirta vaiko minimalios priežiūros priemonė.
 • Savanoriškai prevenciniais tikslais, kai vaikas eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja alkoholį ar narkotikus. Registruoja tėvai. Savarankiškai nepilnametis asmuo gali registruotis nuo 16 metų amžiaus.

Atkreipiame dėmesį, kad Ankstyvosios intervencijos programa nesusijusi su priklausomybės ligų gydymu, o tik padeda pakeisti jaunų asmenų požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Todėl labai svarbu nukreipti jauną asmenį į Ankstyvosios intervencijos programą vos tik atsiradus pirmiesiems pabandymams vartoti psichoaktyviąją medžiagą, kol dar nėra priklausomybės. Jei asmuo jau yra priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų, jis turi būti siunčiamas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir motyvuojamas gydytis.

Ankstyvosios intervencijos programą vykdo Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras ir Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro Pedagoginė psichologinė tarnyba.

REGISTRACIJA: 

Ateinant į pradinį pokalbį būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti programoje kopiją (jei programoje dalyvauti yra įpareigota).

Informacija teikiama:

 • Ieva Vileikytė, i.vileikyte@radviliskisvsb.lt ,  tel.: 863806133;
 • Valentina Ananeva,  tel. (8 422) 60 029.

 

Kaip įgyvendinama Ankstyvosios intervencijos programa?

2018 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu  Nr. V-60/V-39 patvirtintas Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Šio teisės akto pagrindu reglamentuota savivaldybių visuomenės sveikatos biurų kartu su pedagoginėmis psichologinėmis ar švietimo pagalbos tarnybomis bendra veikla organizuojant ir teikiant pagalbą eksperimentuojantiems, nereguliariai vartojantiems alkoholį ar narkotikus jauniems asmenims. Programos dalyvių registraciją miestuose vykdo Visuomenės sveikatos biurai, o visiems baigusiems Programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą