Menu Close

ES projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio Rajone“

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“. Projektu siekiama padidinti Radviliškio rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras kviečia Radviliškio rajono gyventojus išklausyti paskaitų apie sveikatą, sveiką gyvenseną ir sveikatą stiprinantį gyvenimo būdą, ligų profilaktiką; pasportuoti ir išmokti fizinio lavinimo pratimų, kuriuos vėliau galėtų atlikti namuose; išmokti sveikiau maitintis. Dalis projekto veiklų yra orientuotos į labiau pažeidžiamas grupes – vaikus bei vyresnio amžiaus žmones.

Projekte vykdomos šios veiklos:

  • Šviečiamoji programa ,,Viena širdis – vienas gyvenimas”, skirta kraujotakos sistemos ligų profilaktikai;
  • Fizinio aktyvumo skatinimo programa, skirta kraujotakos sistemos, onkologinių, kitų ligų profilaktikai;
  • Sveikos mitybos įgūdžių formavimo programa, skirta kraujotakos sistemos, onkologinių, kitų ligų profilaktikai;
  • Vaikų sveikatos raštingumo gerinimo, skatinant vaikų sveikos gyvensenos nuostatų ugdymą, programa;
  • Vyresnio amžiaus žmonių sveikatos raštingumo didinimo, jų turimų žinių apie sveikatą, sveiką gyvenseną gerinimo, sveikatai palankių įgūdžių formavimo programa, skirta gerinti vyresnio amžiaus asmenų turimas žinias apie sveikatą, sveiką gyvenseną, pakeisti jų elgseną sveikatos labui.
  • Šviečiamoji programa onkologinių ligų tematika, skirta onkologinių ligų profilaktikai.

Įgyvendinus projektą bus padidintas Radviliškio rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygis bei suformuoti pozityvūs jų sveikatos elgsenos pokyčiai. Tai sudarys prielaidas mažinti sergamumą kraujotakos sistemos, onkologinėmis ligomis, neįgaliesiems būti savarankiškiems ir aktyviems, vyresniems asmenims – ilgiau išlikti sveikiems, savarankiškiems ir darbingiems, vaikams – užaugti sveikesniems, prisidedant prie jų socialinės atskirties bei jos rizikos dėl blogos sveikatos mažinimo.

Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Projektas NR. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0007 „Sveikos gyvensenos skatinimas Radviliškio rajone“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bei Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektui įgyvendinti skirta 171.143,06 Eur: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (145.471,60 Eur), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (12.835,73 Eur) ir Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos (12.835,73 Eur).

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą