Menu Close

Kviečiame neatidėlioti kasmetinio vaikų sveikatos profilaktinio patikrinimo

Sveikatos specialistai kviečia lopšelius, darželius ir mokyklas lankančius vaikus per vasarą nemokamai profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. Nors terminas yra iki rugsėjo 15 d., tėvai ir globėjai raginami šia patikra pasirūpinti anksčiau, o ne palikti paskutinėms dienoms.

Norint profilaktiškai patikrinti vaiko sveikatą, reikia jį užregistruoti pas šeimos gydytoją ir gydytoją odontologą. Pas šeimos gydytoją rekomenduotina atvykti jau pasitikrinus dantų būklę. Nepilnametis vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų), nes sveikatos patikrai reikalingas jų sutikimas.

Profilaktinio patikrinimo metu pamatuojamas vaiko ūgis, svoris, patikrinamas regėjimas, klausa, laikysena, pamatuojamas kraujo spaudimas, įvertinama socialinė ir emocinė raida. Pastebėjus ar įtarus sveikatos sutrikimus, vaikas siunčiamas pas atitinkamos srities gydytoją specialistą, skiriami papildomi tyrimai. Gydytojas odontologas profilaktinio patikrinimo metu apžiūri vaiko dantis, žandikaulius, sąkandį, ir jeigu reikia, rekomenduoja gydymą. Vaikams nuo 6 iki 14 m. siūloma nemokamai dantis padengti silantais, kurie apsaugo nuo ėduonies.

Duomenys apie vaiko sveikatos būklę yra tvarkomi elektroniniu būdu. Elektroninėje sveikatos sistemoje po atliktos sveikatos patikros atnaujinamas ugdymo įstaigoms reikalingas Vaiko sveikatos pažymėjimas arba Mokinio sveikatos pažymėjimas. Jame pateikiami sveikatos patikrinimo duomenys, gydytojo išvados ir rekomendacijos. Tvarkant vaiko sveikatos duomenis yra užtikrinamas jų konfidencialumas. Su elektronine sveikatos sistema dirba visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje.

Gydytojo rekomendacijos yra ta informacijos dalis, kurią visuomenės sveikatos priežiūros specialistai turi pateikti ugdymo įstaigai apie vaiko sveikatą. Jose nurodoma fizinio ugdymo grupė, pagal kurią vaikui parenkamas tinkamas fizinis krūvis kūno kultūros pamokose (arba vaikas atleidžiamas nuo kūno kultūros pamokų); pateikiami nurodymai dėl reikalingų, su vaiko sveikata susijusių sąlygų ugdymo įstaigoje užtikrinimo (pritaikytas maitinimas, vengtini alergenai, pagalba savirūpai ir kita). Taigi, privalomas, periodiškai atliekamas sveikatos patikrinimas yra būtinas siekiant užtikrinti vaiko saugumą ir jo gerą savijautą ugdymo įstaigoje. Profilaktiškai tikrinant vaikų sveikatą nustatoma dauguma lėtinių ligų bei pastebimi pirmieji sutrikimai. Be to, tai svarbi prevencinė priemonė, padedanti išvengti ligų ir palaikyti gerą vaiko sveikatos būklę, stebėti jo raidą, užtikrinti jo sveikatos būklę atitinkantį ugdymo procesą.

Ugdymo įstaigos vadovo pareiga yra užtikrinti, kad visi vaikai ugdymo procese dalyvautų tik nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą. Atmintina, kad profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimas galioja metus, todėl jei sveikata buvo patikrinta metų laikotarpyje ir nebuvo nustatyta sveikatos sutrikimų, o vaikas jaučiasi gerai, galioja prieš pusmetį ar anksčiau gydytojo išrašyta pažyma.

 

VSS Danguolė Garuckienė

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą